اهداف

هدف بنیادی شرکت جاویدان انرژی کیش بهره وری اصولی از سرمایه های ملی و خودکفایی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران، کسب بیشترین سهم بازار و پیشی گرفتن از رقبا بوده و برای تحقق این منظور اقدامات زیر را سرلوحه کار خود قرار داده است:

_ ارتقا رضایت مشتری و ارزش نهادن به نیاز آن ها

_ ایجاد انگیزه و ارتقا صلاحیت کارکنان

_ بهبود مستمر فرآیندها